Działania windykacyjne

Spółka Expertus z siedzibą w Katowicach oferuje kompleksowe działania windykacyjne mające na celu szybkie i skuteczne odzyskanie wierzytelności naszych Klientów. Działania podejmowane przez naszą firmę windykacyjną na etapie przedsądowym polegają głównie na:

  • próbie polubownego rozwiązania sprawy
  • informowanie dłużników o negatywnych skutkach nieuregulowania zobowiązania
  • kierowaniu do dłużników wezwań do zapłaty
  • ustalenie majątków dłużników
  • kompletowaniu dokumentacji potrzebnej w ewentualnym postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Wszystkie działania windykacyjne prowadzone przez spółkę Expertus są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową, co ma na celu zachowanie dobrych relacji naszego Klienta z kontrahentami.