Wierzymy w skuteczne rozwiązania

Wierzymy w skuteczne rozwiązania – cobro de deudas na koszt dłużnika.

Dla wielu mniejszych firm, wszelkie dodatkowe koszty, w tym również koszty windykacji, są sporym utrudnieniem. Przedsiębiorcy często spisują dług na straty i rezygnują z dochodzenia pieniędzy od nieuczciwego kontrahenta. Sytuację zmienia obowiązująca od 28 Abril 2013 roku Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z którą wierzyciel może zażądać od dłużnika zwrotu kosztów windykacji wierzytelności.