Windykacja Białystok

Expertus to firma windykacyjna świadcząca głównie usługi w Białystoku z zakresu dochodzenia roszczeń finansowych, zarządzania wierzytelnościami oraz wspomagania egzekucji. Wszelkie działania wykonywane są w zgodzie z prawem, co zapewnia zachowanie dobrego imienia Zleceniodawcy i zachowania pozytywnych relacji z Klientem. Wychodząc naprzeciw  Klientom potrzebującym szybkiego zastrzyku gotówki, oferujemy Państwu usługę zakupu wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami. Atutem naszej oferty jest indywidualne podejście do każdej sprawy, dłużnika oraz obsługiwanych wierzytelności.

Białystok jest dużym ośrodkiem przemysłu włókienniczego, rozwinięty jest też przemysł elektromaszynowy, drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych, huta szkła oraz elektrociepłownia. Miasto jest ośrodkiem handlu głównie ze wschodem – działa tu Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W Białymstoku odbywają się międzynarodowe Targi Tekstylno-Odzieżowe, Żywności i Przetwórstwa, Konsumpcyjne oraz Rolno-Spożywcze.