Upadłość dłużnika

Gdy sąd ogłasza upadłość Twojego dłużnika, musisz jak najszybciej rozpocząć działania, dzięki którym odzyskasz całość lub przynajmniej część swoich należności. Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie faktu do sędziego komisarza, że upadający dłużnik jest Ci winien pieniądze. Czynność ta nazywa się zgłoszeniem wierzytelności i powinna spełniać wszystkie niezbędne formalne wymogi. Kolejny krok to wyłączenie zajętego wcześniej mienia w postaci ruchomości, nieruchomości lub praw majątkowych z masy upadłości. Ostatnim krokiem będzie sprawdzenie czy zgłoszona wierzytelność została uznana i znajduje się na liście wierzytelności.

Jeżeli Twoja wierzytelność zostanie skutecznie uznana na liście, to uzyskasz kolejne uprawnienia w postępowaniu upadłościowym:

  • z możliwością zawarcia układu – będziesz miał prawo głosu w głosowaniu nad przyjęciem układu. Wcześniej zostaniesz powiadomiony o zgromadzeniu wierzycieli zwołanym w tym celu i zostaną Ci doręczone propozycje układowe. Będziesz mógł  wówczas rozważyć, czy zawarcie układu jest dla Ciebie opłacalne, czy przedstawione propozycje układowe są realne do wypełnienia przez upadłego dłużnika
  • obejmującym likwidację majątku – będziesz mógł uczestniczyć w podziale funduszów masy upadłości

Jeśli zakwestionujesz dokonany podział, to będziesz mógł w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału.

Po zatwierdzeniu planu podziału podlega on niezwłocznie wykonaniu a syndyk wydaje Ci należną kwotę lub przelewa ją na wskazany rachunek bankowy.

Posted in: