Monitoring Receivables

  1. Monitoring Receivables

Monitoring Należności jest usługą mającą na celu umotywowanie Państwa klientów do zapłaty swoich zobowiązań w terminie. Nadzorujemy terminowość spłat niewymagalnych należności, dzięki czemu są one regulowane w pierwszej kolejności. Monitoring of receivables we peacefully, bez narażania Państwa na utratę klienta poprzez stworzenie i utrzymanie z nim pozytywnych relacji.

With this service, we implement the following steps

  • We contact your contractors to remind the upcoming deadline for payment
  • W przypadku opóźnień w płatnościach, uzgadniamy termin i warunki dokonania zapłaty
  • We send written reminder to pay according to predefined conditions

Benefits for the Customer

  • Improving liquidity
  • Early detection of unreliable customers
  • Low cost recovery of debts
  • Reducing the involvement of its employees in supervisory processes payments
  • The possibility of an immediate response to the lack of timely execution of a payment obligation